Криза или възможност?

от Nick El Angelo на 03 / 08 / 2019

Думата криза в гръцкия език има повече от едно значение. Освен “разделяне”, “вземане на решение, осъждане и отсъждане” думата означава и “повратна точка по време на болест или внезапна промяна за добро или лошо.”

За реформите и кризите с любов

Системните проблеми, описани в двете статии за [не]технологичното бъдеще на България са свързани от водеща нишка помежду си. Намираме се в повратна точка от съдбата ни като народ и като човешки вид. За да решим проблемите в свързаните системи, които изграждат обществото, реформите няма да ни бъдат от полза. От 30 години правим “реформа в образованието”, “реформа в здравеопазването”, “реформа в икономиката”… А резултатът е все по-голяма неграмотност, все по-ниска раждаемост, все по-малко квалифицирани кадри. 

Една от дефинициите за лудост е “да правиш отново и отново едно и също нещо, като всеки път очакваш различен резултат.” Самото понятие “ре-форма” съдържа в себе си идеята за повърхностна промяна, смяна на формата. Съдържанието остава същото.

Грешката е системна.

А натрупването на системни грешки неизбежно води до срив на системата.

Системен срив и системна грешка
Системен срив и системна грешка

Изображение: Уикипедия

Преход към системно мислене

Нито един проблем не може да бъде решен със същото ниво на съзнание, с което е бил създаден.

Алберт Айнщайн

За да преминем на качествено ново ниво е необходимо едно ново, по-разширено мислене – системното мислене.

Необходима ни е нова перспектива, едно ново измерение.

Капитализмът и консуматорството са неизбежен етап от развитието ни като човешки вид. Така, както юношеството е неизбежен етап между детството и зрелият индивид. И вместо да хабим енергия в търсенето на “виновни”, би било далеч по-полезно да се запитаме: какво идва? В каква посока се движим като човечество и каква е следващата еволюционна стъпка?

Проблемите на юношеството не могат да бъдат решени с методите на детството. По същия начин проблемите на човечеството от 21-ви век не могат да бъдат решени с методите и нивото на мислене на 20-ти век. Още по-малко с нивото на съзнание и мислене на предходните векове.

Избор на бъдеще

Бъдещето вече е тук. Но дали то е бъдеще за всички? Възможно ли е то да бъде изградено от онези, които създават? С ресурса на онези, които консумират?

Истинският избор, който правим, не се изразява в пускане на бюлетина веднъж на 4 години. Истинският избор дали да бъдем творци на бъдещето или консуматори на настоящето, се изразява във всекидневните ни действия. В действия, които създават стойност за другите, или в действия, които консумират стойност, създадена от други. 

Едва когато започнем да осъзнаваме, че всеки един лев, който харчим, е бюлетина с нашия глас, ще започнем да гласуваме истински. Ежедневно. Ежечасно. Всеки един жест, всяка една дума, всяко едно действие (или бездействие) са нашият житейски вот

Кризата като възможност

Най-сигурното нещо е промяната. Днес тя се случва със скорост и мащаби, каквито нямат аналог в човешката история. За неподготвените тази промяна ще бъде преживяна като криза.

За подготвените ще бъде възможност да преоткрият себе си, своя нереализиран до сега потенциал и своето място в света.

Готови ли сте за промяната?

***

Заинтригува ли ви това, което прочетохте?

Имате възможността да получавате бюлетин с още освобождаващи съзнанието публикации. Достатъчно е да се запишете в този формуляр. 🙂

***

Print Friendly and PDF

COMMENTS

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    No comments