“Шок” в бъдеще време

от Nick El Angelo на 26 / 07 / 2019

В старобългарския език не съществува бъдеще време. Съвременната частица “ще” произлиза от старобългарското “искам да” и изразява желание, намерение. Мъдростта на езика ни подсказва, че бъдещето е абстрактна конструкция. То съществува единствено в нашите умове като поле от възможности. Пространство от варианти. 

Поради тази причина да се говори със сигурност и убеденост за бъдещето е най-малкото неразумно и неуместно. Но това съвсем не означава, че не бива да се говори за бъдещето. Защото ние създаваме бъдещето първо в нашето съзнание и едва тогава го реализираме. Точно заради това най-добрият начин да го предвидим е, като го създадем.

Технология на бъдещето или технологиите на бъдещето

Един от най-вероятните аспекти на бъдещето е технологизацията. Компютърните технологии ни тласкат с експоненциална скорост към все по-високи нива на автоматизация и роботизация. А все по-високите нива на абстракция при развитието на изкуствения интелект поставят под въпрос присъствието ни като човешки същества в това бъдеще. 

Следващата стъпка в еволюцията – Индустрия 4.0

На прага сме на безпрецедентна революция, която много изследователи наричат Индустрия 4.0. В тази нова информационна епоха новите бедни няма да бъдат тези, които не могат да четат. Процесите на цифрова трансформация, които управляват индустриите на бъдещето, няма да ни подминат. А дали ще участваме в тези процеси като създатели или консуматори? Дали [не]технологичното бъдеще на България ще бъде част от този глобален процес? Предстои да разберем…

За бъдещето със скептицизъм

Възможно е за част от читателите темите за технологичното бъдеще, разисквани в този блог, да изглеждат твърде фантастични и нереалистични. За скептиците мога само да кажа, че шокът от бъдещето, предречен от Алвин Тофлър още преди 50 години, вече е тук. Всички ние преживяваме дълбоката си неподготвеност за това бъдеще както в личен, така и в обществен план.

За бъдещето с оптимизъм

Един от най-добрите пътища да се адаптираме към тази новата реалност и да останем оптимисти е като опознаем себе си и реалността в дълбочина. Като осъзнаем ясно настоящето и се освободим от илюзиите и ограниченията в представите си. Необходимо е да разчупим оковите на социалното програмиране и да изоставим мисловните парадигми на 20-ти век. И в резултат на това вътрешно освобождение започнем да виждаме нещата такива, каквито са.

Готови ли сте да освободите съзнанието си и да сътворите бъдещето?

***

Заинтригува ли ви това, което прочетохте?

Имате възможността да получавате бюлетин с още освобождаващи съзнанието публикации. Достатъчно е да се запишете в този формуляр. 🙂

***

COMMENTS

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    No comments