За бъдещето с оптимизъм

За повечето хората представата за оптимизъм се покрива с философското определение, че “всичко на света е добро и върви към по-добро”. Тази дефиниция, обаче, е твърде подвеждаща и съществува от сравнително скоро. Тя ограничава съзнанието ни и ни обърква. Много често дори има негативни асоциации като нагласата да гледаме на света “през розови очила”.

Continue Reading

Кой ще сътвори [не]технологичното бъдеще на България? – Част 2

За да можем да направим най-доброто от това, с което разполагаме, първо трябва да сме наясно с какво разполагаме към момента. Необходимо е разберем кои са елементите на системата и как си взаимодействат. Така че нека разгледаме и другите бариери пред технологичното развитие на България, преди да продължим напред.

Continue Reading

Кой ще сътвори [не]технологичното бъдеще на България? – Част 1

Технологично ли е бъдещето на България? Участваме ли активно в сътворяването на едно такова бъдеще? Или сме обречени от негативните тенденции и процеси и не ни остава нищо друго, освен да бъдем пасивни консуматори и да понесем последствията от миналото?

Continue Reading
Затваряне