Робство, Работа и Роботи

Думите робство, работа и роботи имат един и същ корен. Трите думи са свързани дълбоко помежду си, тъй като имат общ смисъл и всяка една от тях контролира живота ни по неподозирани начини. Нека ги разгледаме поотделно, за да открием заедно свързващата нишка.

Continue Reading

Психология на фалшивата персона

Дигиталните технологии вече са неизменна част от нашия живот. Цифровото информационно поле поглъща с все по-голяма скорост нашето внимание. Постепенно все по-голяма част от нашата собствена идентичност прелива в технологиите и заживява собствен живот. А дигиталната персона, която изграждаме онлайн, е на път да погълне идентичността ни или да я подмени с фалшива. Осъзнаваме ли какво се случва и знаем ли как да преодолеем негативните влияния върху нашата психика?

Continue Reading

Виртуални заблуди в Дзен измерения

Съвременните дигитални и виртуални технологии изглеждат безкрайно отдалечени от древните учения като будизма. Но всъщност както едните, така и другите са свързани чрез своето огромно влияние върху съзнанието ни и изборите, които правим. И двете дават отговор на въпроса "Как да живеем?" по скрит или явен начин. Ето как.

Continue Reading

Кой ще сътвори [не]технологичното бъдеще на България? – Част 2

За да можем да направим най-доброто от това, с което разполагаме, първо трябва да сме наясно с какво разполагаме към момента. Необходимо е разберем кои са елементите на системата и как си взаимодействат. Така че нека разгледаме и другите бариери пред технологичното развитие на България, преди да продължим напред.

Continue Reading

Кой ще сътвори [не]технологичното бъдеще на България? – Част 1

Технологично ли е бъдещето на България? Участваме ли активно в сътворяването на едно такова бъдеще? Или сме обречени от негативните тенденции и процеси и не ни остава нищо друго, освен да бъдем пасивни консуматори и да понесем последствията от миналото?

Continue Reading
Затваряне