Кой ще сътвори [не]технологичното бъдеще на България? – Част 2

За да можем да направим най-доброто от това, с което разполагаме, първо трябва да сме наясно с какво разполагаме към момента. Необходимо е разберем кои са елементите на системата и как си взаимодействат. Така че нека разгледаме и другите бариери пред технологичното развитие на България, преди да продължим напред.

Continue Reading

Кой ще сътвори [не]технологичното бъдеще на България? – Част 1

Технологично ли е бъдещето на България? Участваме ли активно в сътворяването на едно такова бъдеще? Или сме обречени от негативните тенденции и процеси и не ни остава нищо друго, освен да бъдем пасивни консуматори и да понесем последствията от миналото?

Continue Reading
  • 1
  • 2
Затваряне